Tannfylling

En fylling i en tann vil som oftest være behandling av et hull (karies) i tannen eller det kan være en del av tannen som har knekt av. Formålet med fyllingen er å forhindre at hullet blir større, men også å bringe tannens normale form og funksjon tilbake. Under behandlingen fjernes den ødelagte tannsubstansen, og området renses slik at det kun er frisk tann som står igjen. Deretter fylles det med et fyllingsmateriale. Materialer til fyllinger kan være tannfarget plast (kompositt), glassionomercement eller gull og porselen.

Hvilken type fylling er best?

Valg av fyllingsmateriale avhenger av oppgaven som skal løses. Det avhenger f. eks. av reparasjonens størrelse, om det er en allergisk reaksjon overfor bestemte materialer, men også av hvor i munnen og hvor på tannen fyllingen skal være. Endelig kan omkostningene spille inn på valg av fyllingsmateriale.

Komposittfylling – før og etter behandling