Periodontitt

Periodontitt er en betennelsessykdom som rammer tennenes festeapparat og medfører at tenner mister feste og kan gå tapt. Sykdommen er svært vanlig og opptrer i varierende alvorlighetsgrad. I meget sjeldne tilfeller rammes unge allerede i tenårene, men det vanlige er at sykdommen utvikles i voksen alder etter 30-35-års alder. Det er ofte få eller ingen symptomer som pasienten kan merke selv, spesielt i tidlige stadier.

Derfor er det viktig at periodontal undersøkelse inngår i rutinekontroller hos tannlegen slik at tilløp til periodontitt kan oppdages på et tidlig stadium. Behandling tar først og fremst sikte på å få infeksjonskontroll slik at bennedbrytningen stopper opp.

For å hindre tilbakefall av sykdom er det avgjørende med regelmessig oppfølging hos tannlege / tannpleier etter behandlingen og ikke minst innsats fra pasientens side med god daglig munnhygiene med tannbørste og renhold mellom tennene. Omkring 10% av befolkningen rammes av alvorlig periodontitt og vil uten behandling miste tenner dersom tilstanden ikke behandles.

Periodontitt utvikles vanligvis langsomt over flere år, men kan enkelte ganger utvikles raskt og være vanskelig å behandle. Sykdommen kan være lokal og omfatte noen få tenner eller være utbredt i hele tannsettet. Det dannes lommer langs tannen ned under tannkjøttet der omkringliggende ben blir ødelagt. 

Symptomer man bør være oppmerksom på: 

Lett blødende og hovent tannkjøtt, tenner som forskyver seg og endrer stilling, økt bevegelighet av tenner, dårlig smak og lukt, kløe eller ømhet / smerter i tannkjøttet, tannkjøtt som trekker seg opp.

Årsaker: 

Bakteriebelegg (plakk/biofilm) på tennene i form av den normale bakterieflora antas å være den utløsende årsaken til periodontitt. Dette belegget dannes på tennene uansett om man spiser eller ikke, og dette belegget skal fjernes når man børster tenner.

Vi mennesker reagerer forskjellig på dette bakteriebelegget, og mottakeligheten for periodontitt varierer fra person til person. Her er det genetiske / arvelige forhold og variasjoner i immunforsvaret som spiller inn.

Kjente risikofaktorer for utvikling av periodontitt er røyking, stress, depresjoner og generelle sykdommer som diabetes. 

Behandling: 

Periodontitt
Alvorlig periodontitt. Bentap ca. 2/3 av rotens lengde. 

Behandlingen består i en rensing av tennene ned under tannkjøttet for å fjerne bakteriebelegg og tannstein på rotoverflaten. Til denne rensingen benyttes ultralydsrenser og håndinstrumenter. De fleste foretrekker lokalbedøvelse ved behandlingen, men noen klarer seg godt uten bedøvelse.

Der det er dypere lommer omkring tennene, kan det bli nødvendig med kirurgi i forbindelse med behandlingen. I enkelte mer vanskelige tilfeller kan det i tillegg være aktuelt med bakterieprøve og antibiotikakur.

Man har også teknikker for å gjenoppbygge tapt ben der anatomiske forhold ligger til rette for det. Hvor lang tid og hvor mange besøk som trengs ved behandlingen vil avhenge av alvorlighetsgraden. Når behandlingen er ferdig, vil det være nødvendig med oppfølging for å hindre tilbakefall.

Det betyr kontroll / rens som vanligvis tar omkring 1/2-times tid 1 – 4 ganger pr. år. Denne oppfølgingen gjøres hos tannlege eller tannpleier. En forutsetning for et godt resultat er god daglig munnhygiene med renhold også mellom tennene. Røykeslutt anbefales og vil bedre prognosen.