Kroner og broer

En krone er en restaurering som omslutter hele tannkronen og gjenoppbygger en tann der en fylling ikke vil være holdbar eller hensiktsmessig. Selve kronen lages av tanntekniker mens preparering av tannen, tilpasning og sementering av kronen gjøres av tannlegen.

Kroner lages i et helkeramisk materiale eller i en kombinasjon av metall og keram. Farge og form vil bestemmes slik at det harmonerer med helheten. 

En bro er en tannrestaurering som blir benyttet dersom én eller flere tenner mangler. En bro kan være stor eller liten og omfatte få eller flere tenner.

Nabotennene til luken der tannen / tennene mangler blir brukt som pilarer for å feste broen. Det er viktig at disse tennene er gode nok til å kunne bære en bro, og dette blir nøye undersøkt på forhånd. Disse tennene blir preparert og slipt til på samme måte som man gjør til en krone.

Det blir bestemt riktig fargenyanse som passer til tannsettet for øvrig. Deretter blir det tatt avtrykk som sendes videre til tanntekniker. Etter et par uker kommer broen tilbake fra tanntekniker og broen prøves på plass. Noen ganger må broen tilbake til tekniker for justering før den kan sementeres fast.