Generell undersøkelse / ditt første besøk

Ved første besøk vil vi først innhente helseopplysninger. Mange sykdommer og en del medisiner vil kunne ha betydning ved tannbehandling og vil kunne innvirke på forhold i munnen. 

Ved smerteproblematikk eller akutte plager vil akuttbehandling ha første prioritet. Noen kommer for en spesifikk problemstilling, mens andre ønsker en generell sjekk. En generell undersøkelse omfatter klinisk inspeksjon av hele munnhulen, både slimhinner og tenner. Tennene blir sjekket for karies eller andre skader. Gamle restaureringer og eventuelle proteser blir undersøkt. Noen har tannimplantater som trenger kontroll. Man ser etter tegn til betennelse omkring tennene, gingivitt eller periodontitt. Vanligvis vil det være nødvendig med en røntgenundersøkelse. Hva slags type røntgen som trengs, blir bestemt etter den kliniske undersøkelsen. 

OPG – panoramarøntgen – er et oversiktsbilde som viser hele tannsettet med omkringliggende strukturer. 

Hjemmeside-opg
Panoramarøntgen

For karieskontroll tas oftest to mindre røntgenbilder (BW) som viser øvre del av tennene i sidesegmentene og det øverste benet omkring tennene. 

For bedre detaljer tas det tannrøntgenbilde som viser hele tannen, krone og rot med omkringliggende ben. 

Etter undersøkelsen vil det bli gitt informasjon om de funn som er gjort, og det blir lagt en behandlingsplan. Etter behov vil det bli gitt råd om forebyggende tiltak, tannhygiene og hvilke hjelpemidler som anbefales. 

En enkel rens og rengjøring av tennene utføres eventuelt første gang. 

Vi anbefaler regelmessige undersøkelser og sørger for innkalling etter avtale. Hvor ofte man trenger å komme, er individuelt og vil bli tilpasset den enkelte. Mange klarer seg med en årlig kontroll, mens andre bør gå oftere. En vanlig undersøkelse omfatter kontroll av tenner og munnhule, enkel tannsteinsrens og rengjøring av tennene. Det blir tatt røntgenbilder og gitt råd om munnstell etter behov.

Etter endt undersøkelse vil det bli bestemt en behandlingsplan og gitt kostnadsoverslag hvis dette skulle bli nødvendig. De som er engstelige for å gå til tannlegen må ikke være redde for å si ifra. Vi vil tilpasse behandlingen etter det slik at alle kan føle seg trygge og godt ivaretatt.