Bedøvelse og smertekontroll

Vi har gode hjelpemidler for å kontrollere smerter ved tannbehandling og vil informere om hvilke muligheter man har for lokalbedøvelse før behandling settes i gang. Smerteterskelen er forskjellig fra person til person, og noen er engstelige for at behandlingen skal være smertefull. Vi opplever at enkelte pasienter har dårlige opplevelser fra tidligere og gruer seg til det som skal gjøres. Da setter vi av god tid behandlingen og tar hensyn underveis.  

Xylocain spray og gel (Lidocain) kan benyttes for å lindre smerter i tannkjøttet og før injeksjon. 

Injeksjon (sprøyte) benyttes for å oppnå smertefrihet ved en rekke behandlinger. Det finnes forskjellige typer bedøvelsesmidler. Vi bruker Citanest Dental Octapressin, Septocaine og Xylocain Dental adrenalin. Man kan bedøve en enkelt tann, et mindre lokalt område eller man kan blokkere hovednerven til et område. Avhengig av hva slags bedøvelse som er benyttet, vil det variere hvor lenge bedøvelsen sitter i. Bedøvelsen kan gå ut etter 1 – 5 timers tid. 

Datastyrt bedøvelse (Calaject) er et godt hjelpemiddel for mest mulig smertefri injeksjon. Et datastyrt program sørger for at bedøvelsesvæsken settes jevnt og skånsomt.