Unni Ip-Røed

Unni har arbeidet som tannlegesekretær siden 2008. Hun tar i første rekke hånd om sekretæroppgaver for Hilde.

Tannlegesekretær
Unni Ip-Røed