Jannecke Venger Claussen

Jannecke har arbeidet som tannlegesekretær siden 2006. Hun tar i første rekke hånd om sekretæroppgaver for Ann Elisabeth.

Tannlegesekretær
Jannecke Venger Claussen