Ann Elisabeth Arctander

Ann Elisabeth

Utdannelse:

∙ Cand. odont. Det odontologiske fakultet, Universitet i Oslo 1982
∙ Spesialist i periodonti, Universitetet i Oslo 1990

Praksis:

∙ Stasjonstannlege Ramsund orlogsstasjon våren 1983 (sivil)

∙ Distriktstannlege Tjeldsund kommune høsten 1983

∙ Tannlege Tannlegesenteret-Bergrådveien 13, Oslo 1984 – 1989

∙ Instruktørtannlege Det odontologiske fakultet 1986 – 1996 (deltid)

∙ Spesialistpraksis privat Majorstua 1990 – 2010

∙ Spesialistpraksis Nationaltheatret tannklinikk 2010 – d.d.